مشاهده نتیجه آزمایش

شماره قبض :
رمز ورود :
سال پذیرش :

دریافت جواب آزمایش

بعد از ظهر ها


زمان کاری

شنبه ها:
7 بامداد تا 8.30 شب

یکشنبه تا چهارشنبه:
7 بامداد تا 8 شب

پنجشنبه:
7 بامداد تا 7 شب

جمعه ها و روزهای تعطیل:
آزمایشگاه بسته است.


آدرس و شماره تماس

رشت - خیابان انقلاب
(حاجی آباد) - شماره 179تلفن
0131-2234403
0131-2226954
0131-2221367
0131-2252227-29
دورنگار
0131-2229604


درباره ما


این آزمایشگاه در 4 خرداد 1362 در شهر رشت بازگشایی شد. گذر سال ها این آزمایشگاه را به یکی از کارآمدترین آزمایشگاه های کشور دگرگون کرد. اکنون کمابیش همه گونه آزمایش های تشخیص آزمایشگاهی در اینجا انجام می شود.مساحت زیربنای آن نزدیک به یک هزار متر مربع می باشدودارای بخش های آسیب شناسی بالینی و تشریحی است. به یمن پیشرفتهای گوناگون در ابزارها و روش های آزمایشگاهی اکنون بیشتر آزمایش های تشخیصی هم زمان با بزرگترین کشورهای جهان در بیشتر آزمایشگاه های ایران نیز به گونه ی روزانه انجام می شود. در این باره باید گفت که برخی آزمایش های کم درخواست وجود دارد که به دلیل کمبود نمونه ی کافی ،انجام آن چند روز یک بار انجام می شود.این کارکمابیش در همه جامرسوم است. این روزها تشخیص بیماری ها بدون بهره مند ی از پارا کلینیک ،کاری است ناشدنی. آزمایشگاه نیز پایه ی نخستین تشخیص بسیاری از بیماری ها بشمار می آید. البته به جز در تشخیص، آزمایشگاه نقش سرنوشت سازی در پیشگیری بیماری ها را دارد. چنان که این رل از پیش از تولد و حتا پیش از بستن نطفه تا پایان زندگی ادامه دارد. از دهه ی گذشته در آزمایشگاه های ایران پیشرفت کیفی شگرفی روی داده است. وجود نزدیک به پنج هزارآزمایشگاه در سراسر کشور ،دستاورد بزرگی است و رکوردی است در آسیا. پیشرفت آزمایش های مولکولی نیز در چند سال گذشته تشخیص بیماری ها را دگرگون کرده است. در این راستا آزمایشگاه ما همراه با آزمایشگاه های معتبر دیگر بیشترین تلاش خود را برای بهره مندی بیشتراز این فن آوری شگفت انگیز کرده است، به گونه ای که اکنون آزمایش های تخصصی مانند آزمایش های پیوند اندام ها نیز در این مرکز به گونه ی روزمره انجام می شود.بیشتر وقت ها همه آزمایش ها در دسترس است ولی در شرایط ویژه ای ممکن است با کمبود روبرو شویم که بهتر است بیماران ارجمند با هماهنگی پیشین برای انجام آزمایش بیایند.
آزمایش برای تشخیص ویا تایید تشخیص بکار می رودو بی گمان پزشک مسوول درخواست آزمایش و تفسیر آن است ، هرگونه آزمایش با نبود نشانه های وابسته به بیماری بی ارزش است، مگر این که برای پیش بینی روی داد یک بیماری نهفته بکار رود .در این میان گونه گونی آزمایش ها آن چنان است که شاید کمتر کسی به کاربردهای آن پی ببرد. بدین روی در این وبگاه تلاش کرده ایم ازکاربرد آن در زمینه های گونه گون نام ببریم.

آزمایش ها

بیماری ها

آزمایش برای گروه های سنی